ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Šviesolaidinių tinklų paplitimas Slovėnijoje: ko galima išmokti
Nevenka Hrovatin, Damir Cibic, Matej Švigelj

SANTRAUKA. Straipsnyje, analizuojant Slovėnijos pavyzdį, siekiama išsiaiškinti svarbiausias paskatas investuoti į naujos kartos prieigos (NKP) tinklus. Ši problema aktuali, nes, siekiant NKP tinklų pritaikymo, viena iš pagrindinių diskusijų vyksta dėl ES „investavimo kopėčių“ teorijos reglamentavimo ir įteisinimo.

Buvo nustatyta, kad alternatyvieji operatoriai, taikantys „investicijų kopėčių“ strategiją, neskatina milžiniškų „plyno lauko“ (angl. greenfield) investicijų į šviesolaidines technologijas. Priešingai: pagrindinė paskata yra tai, kad efektyvi atsietoji prieiga prie vietinės linijos (angl. LLU) siūloma už nepakankamai konkurencingą kainą. Arši kainų konkurencija naujų paslaugų sektoriuje paskatino į rinką ateiti operatorius, kurie abejojo dėl neseniai įteisintos privalomos NKP tinklų priežiūros, susijusios su ateities investicijomis į šviesolaidžius. Mažinant miesto ir kaimo vietovių skaitmeninę atskirtį, nepasiteisino ir komercinis požiūris į šviesolaidžio, vedamo į namus, investicijas.

Straipsnio pabaigoje, remiantis Slovėnijos pavyzdžiu, pateikiami praktiniai pasiūlymai, kaip būtų galima išvengti tam tikrų klaidų siekiant NKP tinklų plėtros kitose ES šalyse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: telekomunikacijos, naujos kartos prieigos tinklai, reglamentavimas, „investicijų kopėčių“ strategija, plačiajuosčio ryšio skaitmeninė atskirtis, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict