ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Pasirinktų tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimas mažiausiai išsivysčiusiose šalyse
Eduardo Cuenca García, Margarita Navarro Pabsdorf

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiamas naujas pažangos matavimo būdas, taikytinas mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir jų pažangai matuoti siekiant tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Analizuojant 2007 metų duomenis (paskutinė prieinama šių šalių informacija), taikomas P2 perspektyvų prognozės metodas. Šis indeksas, apimantis socioekonominius kintamuosius, mažiausiai įsivysčiusias šalis leidžia sugrupuoti teritoriniu principu bei apibrėžia kintamuosius, turinčius didžiausią reikšmę rodikliui. Šie duomenys leis tiksliau įvertinti politinę ekonomiją, susijusią su kiekvienos šalies sąlygų gerinimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sintetiniai rodikliai, teritoriniai skirtumai, mažiausiai išsivysčiusios šalys, ekonominė plėtra, tūkstantmečio tikslai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict