ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Straipsnis
Pardavimų marketingo sąveikos verslo įstaigose: perėjimai ir evoliucija
Wim Biemans, Maja Makovec Brenčič, Avinash Malshe

SANTRAUKA. Šiais neramiais ekonominiais laikais pardavimų marketingo sąsajos verslo įstaigose yra kintančios. Pardavimų-marketingo sąsajas mokslininkai charakterizuoja kaip marketingą įmonės viduje siejant tai su marketingo skyriais, o ne marketingo funkcija, taip ignoruojant B2B įmones be funkcinio atskyrimo. Tai ribojo mūsų supratimą apie tai, kaip tokios įmonės plėtoja savo marketingo skyrius. Šis tyrimas teigia, jog daugelis verslo įstaigų iš pradžių neturi formalaus marketingo skyriaus, tačiau vykdo marketingą. Taip pat nustatėme, jog pardavimų marketingo sąveikos plečiasi verslo įstaigose.

Išaiškina šį perėjimą sukeliančius vidaus ir išorės veiksnius, slypinčius už šių perėjimų, procesus, kaip tokios įmonės juda link sudėtingesnės sudėtingesnio marketingo, bei tokių perėjimų privalumus ir trūkumus. Tyrimas atliktas trijose ekonomiškai ir kultūriškai skirtingose šalyse: Slovėnijoje, Nyderlanduose bei JAV.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: perėjimas, pardavimų marketingo sąsaja, tarpkultūrinis tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict