ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Straipsnis
Žaliųjų darbo vietų kūrimas JAV ir ES - išvados Lenkijai
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Darnus augimas ekonomikos srityje yra viena iš pagrindinių idėjų, įeinančių į ekonomikos politikas, taikomas visame pasaulyje. Tai tokios pozicijos, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su ekologiškų įmonių veiklomis. Tačiau joms skirti tyrimai nepateikia vieningo termino apibrėžimo ir jo diapazonas vis dar yra ginčytinas kaip ir tikslus tokių darbo vietų skaičius ir prognozės ateičiai. Šiuo pagrindu straipsnis siekia nustatyti augimo gaires labiausiai išsivysčiusiose ekonomikose, t.y. JAV ir ES. Gautos išvados bus pritaikytos Lenkijos ekonomikos analizei bei žalių darbo vietų skaičiaus apskaičiavimui. Pagrindinė šio darbo hipotezė: Lenkija yra šalis, kur žalios darbo vietos yra taip pat pastoviai kuriamos kaip ir ES ir JAV. Atlikta analizė rodo, jog šalyse su besivystančia ekonomika, tokiose kaip Lenkija, pastebima ekologiškų darbo vietų kūrimo tendencija. Buvo bandoma įvertinti tokių darbo vietų skaičių Lenkijoje bei prognozuoti pasikeitimus 2038 metams. Vertinimo rezultatai, kad ir kokie netikslūs jie būtų, rodo, kad žalių darbo vietų kūrimas Lenkijoje auga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnus vystymasis, regioninė valdžia, ekologinė politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict