ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Straipsnis
Įmonių dydžio raida remiantis įdarbinimu Europos Sąjungos šalyse
Teresa Kamińska, Leszek Czerwonka

SANTRAUKA. Iki šiol empiriniai tyrimai, susiję su santykiais tarp įvairių įmonių požymių, konkurencijos, o vėliau ir gerovės lygių pateikia dviprasmiškas išvadas. Atsižvelgdami į teorines žinias apie įmonių evoliuciją, jų tarptautinius aspektus, ryšį tarp neapibrėžtumo, rizikos ir konkurencijos verta patikrinti verslo struktūros poveikį ES šalių socialinei gerovei, atsižvelgiant į skirtumą tarp EU-15 ir EU-27. Statistinio tyrimo metu gautos išvados rodo, kad santykiai tarp įmonių struktūros, atsižvelgiant į dydį bei BVP vienam gyventojui įvairiose ES šalyse yra priešingi „naujoms“ ir „senoms“ ES šalims. „Naujose” ES šalyse matomas teigiamas ryšys tarp turto (BVP vienam gyventojui) ir labai mažų įmonių procento šalyje. Vis dėlto, mažoms ir vidutinėms įmonėms šis ryšys yra tolygus didelių įmonių ryšiui– neigiamam (priešingai nei „senojoje” sąjungoje).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Europos Sąjungos šalys, įmonės apimtis, smulkios ir vidutinės įmonės, vystymasis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict