ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Straipsnis
Darnaus vystymosi veiksniai Lenkijos žemės ūkio sektoriuje
Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak

SANTRAUKA. Žemės ūkio evoliucija, paremta darnaus vystymosi principais, yra žingsnis siekiant didinti fermų kompetenciją, o taip pat ir galimybes parduoti perteklių užsienio rinkose.

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) veikia žemės ūkio sektoriaus ekologizaciją, kuri atsispindi darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo srityje. Todėl darnaus vystymosi elementai žemės ūkyje buvo aptarti šiame tyrime. Ypatingas dėmesys buvo skirtas veikloms, susijusioms su Europos Sąjungos gyvūnų apsaugos ir gerovės strategija. Tai labai svarbu, nes dabartinė Europos Sąjungos politika neįtraukia daugelio gyvūnų gerovės problemų, tokių kaip žemės ūkio produkcijos sistemos įvairovė, klimato sąlygos ir kiti veiksniai. Štai dėl ko stengiamasi sukurti strategiją, kuri be kita ko leistų pritaikyti sprendimus visoms situacijoms bei padidinti kontrolę ir sankcijas, susijusias su gyvūnų nepriežiūra.

Vienas iš pagrindinių BŽŪP mechanizmų yra kompleksinis paramos susiejimas. Atrasta, jog kompleksinio paramos susiejimo principai yra glaudžiai susiję ir svarbūs žemės ūkio darnaus vystymosi priemonių taikyme. Šie reikalavimai turėtų būti įvykdyti gavėjų siekiant gauti finansinę paramą gamybai, maksimaliam neigiamo žemės ūkio veiklų poveikio gamtai, žmonių ir gyvūnų saugumui mažinimui, gyvūnų gerovei ir maisto saugumui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnus žemės ūkio vystymasis, darnaus vystymosi veiksniai, gyvūnų gerovė, kompleksinis paramos susiejimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict