ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Straipsnis
Vakarų pamario vaivadijos gyventojų migracijos apibūdinimas
Yuriy Bilan

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas yra apibūdinti Vakarų Pamario vaivadijos gyventojų darbo migraciją. Tyrimas paremtas žmonių, gyvenančių užsienyje, apklausa. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai, gauti autoriaus kaip projekto ‘Užsienio darbo jėgos migracija 2010’ dalis. Straipsnyje iš pradžių aprašoma tyrimo metodika, vėliau pateikiama socio-demografinė reemigrantų, dalyvaujančių tyrime, struktūra, pasirinktos šalys, vertinimas, migracijos mastas ir dažnumas, taip pat atsižvelgiama ir į finansines situacijas su kuriomis susiduria minėtoji grupė. Atsižvelgiant į išvadą, pateikiamas Vakarų Pamario vaivadijos emigranto, siekiančio įsidarbinti, portretas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo jėgos migracija, migracijos veiksniai, regioninė darbo rinka, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict