ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Socialinių nuostolių veiksniai, kuriuos sukelia monopolizacija - atvirų pensijų fondų pavyzdys Lenkijoje
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Straipsnio naujumas yra pateikti elementus, kurie turi įtakos socialinės gerovės nuostolių lygiui, taip pat socialinius nuostolius, sukeltus monopolizavimo, visa tai pateikiant per atviro pensijų fondo rinkos Lenkijoje pavyzdį. Pagrindinė straipsnio metodika yra rinkos finansinių faktorių analizės dedukcija.

Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje supažindinama su monopolio praradimų (nuostolių) sąvoka, akcentuojant prof. A. Harberger įdirbį nagrinėjamos koncepcijos teorijoje ir praktikoje. Kitoje dalyje aptariami veiksniai, lemiantys šiuos nuostolius. Du dydžiai (kiekiai) bus nurodyti kaip monopoliniai nuostoliai, t.y. socialinės gerovės nuostoliai ir socialiniai nuostoliai dėl rinkos koncentracijos. Trečioji dalis pateikia rinkos koncentracijos pavyzdį, empiriniu būdu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: monopolizacija, socialiniai nuostoliai, atviri pensijų fondai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict