ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Ekonomikos fenomeno, apibūdinamo kaip priešpriešiniai, daliniai ar visiškai kompensuojami prekių srautai, statistinės analizės sprendimai: Rumunijos ir Baltijos šalių eksporto ir importo atvejis
Gheorghe Săvoiu, Vasile Dinu

SANTRAUKA. Šis tyrimas pabrėžia dalinės ar pilnos kompensacijos prekių srautų svarbą, kurie yra tarpusavyje susiję, vertinant iš ekonominės perspektyvos, ne tik dėl teorinių priežasčių, bet taip pat dėl jų statistinių įverčių. Pirmas straipsnio skyrius yra skirtas trumpam pagrindinių statistinių metodų ir instrumentų pristatymui, kurie yra susiję su daline ar pilna kompensacinės ekonomikos srautų analize. Antroje dalyje yra paaiškintos ir detalizuotos kai kurios specifinės ekonominės ir statistinės sąvokos, tokios kaip užsienio prekybos indeksai, specializacija ir koncentracija ir t.t. Trečiame skyriuje pateikiama trumpa Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ekonomikos vystymosi analizė, kuri yra palyginta su Rumunija. Straipsnyje susitelkiama ties geriausių ir tinkamiausių teorinių metmenų, metodų ir instrumentų parinkimu, siekiant tinkamai pagrįsti statistinės analizės tipą. Paskutinės pastabos ir išvados pateikiamos, pabrėžiant kompensuojamų prekių srautų Europoje prigimties ekonomikoje savitumą dabartiniu laikotarpiu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominiai prekių srautai, dalinė ar visiška kompensacija, tarptautinis užsienio prekybos tyrinėjimo metodas, koncentracija – specializacija, Rumunija, Baltijos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict