ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Socialiniai veiksnių ir naujų įmonių sprendimai: kognityvinių indikatorių analizė
Nuria González-Álvarez; Vanesa Solís-Rodríguez; Javier Guzmán-Goyanes

SANTRAUKA. Pagrindinis straipsnio tikslas – išanalizuoti socialinio kapitalo (tinklų grupė, kuri daro įtaką asmenims, bendraujant su jais) ir dviejų kognityvinių asmeninių savybių (savi-efektyvumas ir nesėkmės baimė) įtaką naujų įmonių sprendimams. Analizė paremta socialinio kapitalo ir kognityvinių indikatorių nagrinėjimu, kuri padėjo sudaryti hipotezes, leidžiančias nagrinėti šitų sąvokų ir sprendimo įkurti verslo iniciatyvą ryšius.

Hipotezės buvo tiriamos remiantis 28 888 asmenų, priklausančių Ispanijos dirbančiojo amžiaus asmenų grupei, pavyzdžiu, pasinaudojant GEM 2009 pranešimu. Rezultatai rodo, kad, tiek socialiniai, tiek kognityviniai veiksniai turi tiesioginę įtaką naujų įmonių kūrimo sprendimams, tačiau socialiniai veiksniai taip pat daro įtaką kognityviniams indikatoriams taip, kad vėliau kaip šalutiniai kintamieji sudaro netiesioginį ryšį tarp socialinių veiksnių ir naujų įmonių kūrimo sprendimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinis kapitalas, kognityviniai indikatoriai, naujų įmonių sprendimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict