ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Studijų programų turinio tobulinimas probleminės srities modelio pagrindu
Jurij Tekutov, Saulius Gudas, Vitalijus Denisovas

SANTRAUKA. Straipsnyje aptartas požiūris į studijų programų turinio tobulinimą probleminės srities modelio pagrindu. Praktiniu modeliavimo metodo pagrindu parinktas M. Porterio vertės grandinės modelis VGM). Pateiktame struktūrizuotame VGM bet kuri veiklos valdymo funkcija Fi ir veiklos proceso Pj pora (Fi x Pj) sumodeliuota kaip valdomas (veiklos) procesas, nes veiklos valdymo funkcija Fi siekia realizuoti konkrečius veiklos tikslus, nukreipdama (kontroliuodama) veiklos procesą Pj. Apibendrintas studijų proceso formavimo ir studijų programų turinio tobulinimo modelis (valdymo požiūriu) susideda iš trijų pagrindinių komponentų, susietų informaciniu grįžtamuoju ryšiu: valdančiosios sistemos, veiklos tikslų ir valdomojo objekto. Valdomą veiklos procesą formalizuotai aprašo struktūra, vadinama elementariu (veiklos) valdymo ciklu (EVC). Straipsnyje patikslinta valdomo proceso principinė schema, įvardintas veiklos tikslų (G) poveikis valdančiajai sistemai (VS) ir valdomajam objektui (VO) informacijos transformacijos grįžtamojo ryšio kontūre.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: studijų programos turinys, mokymo programos planavimas, žinių valdymas, modifikuotas vertės grandinės modelis, elementarus valdymo ciklas, probleminės srities žinių tobulinimas, reikalavimų inžinerijos sistema.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict