ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Projekto portfelio parinkimas, taikant Fuzzy AHP ir VIKOR metodus
Mohammad Majid Fouladgar , Abdolreza Yazdani-Chamzini, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Siamak Haji Yakhchali, Mohammad Hossein Ghasempourabadi

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamas projekto portfelio parinkimas taikant neraiškiųjų aibių AHP ir VIKOR metodus. Projektų portfelio parinkimas yra labai svarbus etapas daugeliui įmonių ir organizacijų priimant sprendimus dėl investicijų. Šis pasirinkimas yra sudėtinga ir daugiatikslė problema, nes reikia atsižvelgti į įvairius kriterijus, kurie dažnai prieštarauja vienas kitam. Optimaliam projektui parinkti autoriai pasiūlė šešis kriterijus. Išskiriamos dvi kriterijų grupės: kainos kriterijai (rizika ir lėšų grąžos periodas) bei pelno kriterijai (pelningumas, įmonės tikslų ir uždavinių suderinamumas, lankstumas ir tvarumas). Anot straipsnio autorių, su portfelio parinkimo problema praktikoje susiduriama dėl informacijos netikslumo, stokos ar nepakankamo jos supratimo. Šiame straipsnyje aprašomas projektų portfelio atrankos sistemos realizavimas ir siūlomas projektų portfelio parinkimo modelis taikant neraiškiųjų aibių AHP ir VIKOR metodus ir naudojant lingvistinę išraišką nustatant kriterijų svarbą ir rangą. Norint parodyti šios metodikos galimybes siūlomas metodas taikomas realaus pavyzdžio tyrimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: projekto portfelio parinkimas, Fuzzy teorija, FAHP, VIKOR.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict