ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Naujas organizacijos aplinkos dimensijų peržiūrėjimas: šiuolaikinio konteksto analizė
Ivan Stefanović, Sloboda Prokić, Slavoljub Vujović

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autoriai apžvelgia teorines įžvalgas, klasifikuojant ir sintetinant skirtingas teorines sąvokas ir empirines studijas, kurios nagrinėja organizacinės aplinkos prigimtį. Pradžioje, pristatoma Burgeois (1980) klasifikacija, kurioje išskiriamos trys organizacinės aplinkos tyrinėjimo srovių kategorijos. Teorinė straipsnio struktūra remiasi, šiomis trimis kategorijomis. Kiekvienoje iš jų pateikiamos skirtingų mokslininkų įžvalgos, kurių analizė leidžia išskirti dvi pagrindines organizacinės aplinkos dimensijas: paprasta-sudėtinė ir stabili-dinamiška. Po kelių nuodugnių tyrimų autoriai siūlo sąvoką, kurioje paprastas-sudėtinė dimensija susideda iš intensyvumo, dažnio ir pokyčių greičio aplinkos viduje, stabili-dinamiška dimensija turi savyje daug elementų, kurie turi tarpusavio priklausomybę ir painumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacija, organizacinė aplinka, kompleksiškumas, dinamika, netolydumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict