ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Monetarinis poveikis ir žemės ūkio produkcijos kainų šuoliai: Slovėnijos pavyzdys
Lajos Zoltán Bakucs, Štefan Bojnec, Imre Fertő

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje tiriamas žemės ūkio produkcijos kainų nustatymas pereinamosiose ekonomikose, empiriškai tiriant piniginio (monetarinio) šuolio hipotezę, siekiant paaiškinti tikras žemės ūkio produkcijos kainų kintamumo priežastis Slovėnijos ekonomikoje.

Tyrimo klausimas: ar egzistuoja ryšiai tarp monetarinės politikos pokyčių ir žemės ūkio produkcijos kainų šuolių. Žemės ūkio produktų infliacija galėtų būti viena iš priežasčių, kuri lemia aukštesnį bendrą infliacijos tempą.

Straipsnyje parodoma, kad Slovėnija patyrė kai kuriuos monetarinius smūgius per ekonomikos ir verslo transformacijos procesus ir, kad monetarinės priežastys ir makroekonominė politika turėjo reikšmingą vaidmenį tikro žemės ūkio kainos kintamumo paaiškinime. Valiutos kursas pereinantis į žemės ūkio gamintojo kainas, buvo reikšmingas. Manoma, kad žemės ūkio gamintojo kainos prisitaiko greičiau prie piniginių šuolių, negu pramoninės gamintojo kainos. Reikšmingas pinigų politikos vaidmuo tikro žemės ūkio kainos kintamumui turi reikšmę žemės ūkio rinkų ir vartotojų, žemės ūkio gamintojų, infliacijos, ir mokėjimų balanse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio produkcijos kainos, valiutos kursas, ekonomikos (monetarinis) šokas, kainų šuoliai, pereinamoji ekonomika, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict