ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Socialinio kapitalo sąsaja su gyvenimo kokybe
Ingrida Šarkiūnaitė, Rasa Bartkutė, Edmundas Jasinskas, Mantas Dilys, Saulius Jurgelėnas

SANTRAUKA. Gyvenimo kokybė ir socialinis kapitalas yra analizuojami įvairiais aspektais. Tačiau, bendrumo požymiai tarp jų nėra galutinai ištirti. Socialinis kapitalas yra santykiai, normos ir institucijos, kurios formuoja visuomenės vienybę, jos narių tarpusavio pasitikėjimą ir tarpusavio paramą. Gyvenimo kokybė yra viena iš socialinio kapitalo komponenčių. Tik gilinantis į tiriamuosius darbus yra randamos užuomazgos, bandant analizuoti sąsajas tarp socialinio kapitalo ir gyvenimo kokybės. Lietuvoje socialinio kapitalo reikšmė ir jo sąsajos su gyvenimo kokybe dar nėra pakankamai sistemiškai ištirtos, vykdomi teoriniai bei empiriniai tyrimai yra fragmentiški, tiriantys vieną ar kitą socialinio kapitalo komponentę. Todėl aktualu šią sąsają nagrinėti sistemiškai.

Straipsnio tikslas - nustatyti socialinio kapitalo sąsajas su gyvenimo kokybe.

Straipsnio uždaviniai:

  1. Išanalizuoti socialinio kapitalo sampratą ir lygius.
  2. Nustatyti gyvenimo kokybės sąsajas su socialiniu kapitalu ir jų empirinį ištyrimo lygį.
  3. Empiriškai nustatyti socialinio kapitalo komponenčių sąsajas su gyvenimo kokybe.

Straipsnis nagrinėja socialinio kapitalo sąsajas su gyvenimo kokybe. Straipsnyje aptariama socialinio kapitalo sampratos esmė, socialinio kapitalo lygiai. Nagrinėjamos socialinio kapitalo ir gyvenimo kokybės sąsajos. Remiantis dokumentų analizės metodu bei empirinio kiekybinio tyrimo duomenimis, nustatyta, jog egzistuoja socialinio kapitalo ir gyvenimo kokybės tarpusavio sąsajos. Šias sąsajas patvirtina tiek teorinės, tiek empirinės prieigos. Nustatyta, kad tokie socialiniai parametrai, įtakojantys ir padedantys nustatyti socialinio kapitalo būvio elementus, kaip pasitikėjimas, socialumas, socialinis aktyvumas, yra labai reikšmingi subjektyviam gyvenimo kokybės ir individo savivertės visuomenėje vertinimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinis kapitalas, gyvenimo kokybė, socialiniai tinklai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict