ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Viešos informacijos įtaka akcijų rinkos svyravimams
Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas

SANTRAUKA. Rinkos naujienos veikia investuotojų elgesį, jų aktyvumą ir atsispindi įvairiuose akcijų rinkos indikatoriuose: apyvartoje, sandorių skaičiuje ar akcijos kainoje. Mes tyrinėjame ar padidėjęs rinkos naujienų srautas gali sąlygoti šių indikatorių laiko eilučių pokyčius. Straipsnyje naudojame staigaus poveikio laiko eilučių metodą bandydami išskirti indikatorius, kuriuos labiausiai įtakoja suminis savaitinių rinkos naujienų skaičius. Eksperimentinis metodo patikrinimas atliekamas naudojant Vilniaus OMX rinkos duomenis. Tyrimas parodė, kad įvairūs rinkos indikatoriai yra jautrūs naujienų srautui, tačiau šios įtakos trukmė ir pobūdis labai skiriasi įvairioms akcijų grupėms. Tik intensyvus informacijos srautas trumpame laiko intervale sąlygoja ženklesnį prekybos aktyvumą ir kainos svyravimą. Pasiūlytas metodas leidžia įvertinti rinkos informacijos įtaką nedidelių besivystančių finansinių rinkų indikatoriams, net esant palyginti nedideliam bendram naujienų srautui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos naujienos, staigaus poveikio laiko eilutės, prekybos aktyvumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict