ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Lyčių lygybės matavimai Lietuvoje
Dalia Štreimikienė, Ilona Kiaušienė

SANTRAUKA. Lyčių lygybės stiprinimas yra prioritetinė ES politikos kryptis. Norint parengti ir įgyvendinti efektyvias politikos priemones, skirtas kovoti su lyčių nelygybe, bei įvertinti įgyvendintų politikos priemonių efektyvumą, svarbų vaidmenį vaidina lyčių lygybę įvertinančių rodiklių parinkimas. Pasaulyje yra sukurta nemažai lyčių lygybės arba nelygybės matavimo rodiklių, apimančių įvairius lyčių lygybės aspektus: nuo socialinių-ekonominių iki institucinių, politinių ir kt. Pagrindiniai lyčių nelygybės rodikliai apima šias svarbiausias sritis: švietimas, skurdas, sveikata, dalyvavimas darbo rinkoje, priėjimas prie išteklių, globalizacija, valdymas, žmonių teisės ir kt. Tačiau nėra universalaus lyčių lygybės matavimo rodiklio, apimančio visas svarbias sritis ir skirto svarbiausių politikos sričių rezultatyvumo įvertinimui. Labai svarbu turėti gerus statistinius duomenis, susijusius su lyčių aspektu. Tokie duomenys leistų sukurti informatyvius indikatorius ir įvertinti esamą padėti lyčių lygybės srityje bei informuoti politikus ir sudaryti prielaidas naujos politikos priemonėms formuoti. Nors yra sukurta daug rodiklių, kyla didelės problemos dėl jų panaudojimo tinkamumo ir kuriami vis nauji indikatoriai lyčių lygybei išmatuoti. Todėl būtina sukurti naują integruotą rodiklį, apimantį visas svarbiausias lyčių nelygybės sritis. Toks integruotas lyčių lygybės rodiklis buvo pasiūlytas ir pritaikytas straipsnyje šalių pasiektos lyčių lygybės vertinimui bei palyginimui tarp šalių. Šis rodiklis yra sukurtas daugiakriterinės analizės pagrindu ir apjungia į vieną rodiklį atrinktus svarbiausius lyčių lygybės rodiklius, sukurtus įvairų tarptautinių institucijų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lyčių lygybė, lyčių lygybės matavimas, integruoti rodikliai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict