ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Dalykinės srities kalbos panaudojimas informacinių sistemų kūrimo procese, valstybinio miškų kadastro integruotos informacinės sistemos pavyzdys
Tomas Danikauskas, Rimantas Butleris, Vigintas Šakys

SANTRAUKA. Dalykinės srities kalbų pritaikymas informacinių sistemų kūrimo procese yra pagrindinis šio darbo tikslas. Darbe detaliai aprašomas reikalavimų specifikavimo ir informacinių sistemų projektavimo metodas ODRES. Šis metodas buvo taikomas kuriant Mišku kadastro integruotą informacinę sistemą. Atliekant sistemos vartotojo sąsajos projektavimą iškilo visiškai tik didelėms dalykinėms sritims aktuali problema – duomenų filtravimo kriterijų aibės suformavimas ir pačių duomenų gavimas iš duomenų bazės pagal užduotus filtravimo kriterijus.

Darbe buvo atlikta dalykinės srities analizė įvertinant galimybes šiai sričiai sukurti dalykinės srities kalbą. Tai pat atliktus literatūros šaltinių analizę buvo pasirinktas preprocesoriaus modelis srities kalbai kurti. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad buvo norima išnaudoti SQL kalbos funkcionalumą nekuriant visiškai naujos kalbos. Pasiūlyme sukurtos kalbos konstrukcijos transformuojamos į SQL kalbos konstrukcijas, taip užtikrinant tiesioginį kalbos panaudojimą duomenų filtravimui ir gavybai realiacinėse duomenų bazėse.

ODRES metodo metamodelis buvo papildytas lentelių grupe skirta saugoti dalykinės srities kalbos sąvokas. Metodo patobulinimas leido jau sistemos projektavimo fazėje apibrėžti pagrindines dalykinės srities sąvokas.

Pasiūlytas sprendimas yra įdiegtas Miškų kadastro integruotoje informacinėje sistemoje. Diegiant sprendimą buvo sukurti trys moduliai, kurių pagalba realizuojamas dalykinės srities kalbų duomenų filtravimui ir gavybai kūrimas. Modulius sudaro: universali biblioteka atsakinga už dalykinės srities kalbos konstrukcijų transformavimą į SQL kalbos konstrukcijas, Dalykinės srities kalbos kūrimo ir administravimo įrankis, kuris turi ir duomenų gavybos funkcionalumą bei dalykinei sričiai pritaikytas filtravimo kriterijų konstravimo įrankis.

Pasiūlytas sprendimas puikiai tinka nuolatos besikeičiančios dalykinės srities atveju.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Dalykinės srities kalbų vystymas, reikalavimų specifikavimo metodas, informacinių srautų specifikacija, DSL ir programinės įrangos inžinerijos integracija, informacinių sistemų dizainas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict