ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Aplinkosaugos politikos priemonių taikymas darnios energetikos vystymosi įgyvendinime: klimato kaitos švelninimas
Remigijus Čiegis, Asta Mikalauskienė, Rasa Pušinaitė

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti aplinkosauginės politikos instrumentų taikymą darnaus energetikos vystymosi įgyvendinimui. Straipsnyje analizuojami aplinkosauginės politikos metodai, akcentuojant ekologinę mokesčių reformą ir žaliosios apskaitos diegimo būtinybę. Taip pat aptariamas darnus energetikos vystymasis, išryškinant „šiltnamio efekto“ problemą bei teoriškai nagrinėjamas darnaus vystymosi ir klimato kaitos ryšys. Straipsnyje teoriškai aptartas klimato kaitos švelninimo priemonių arba jų derinių parinkimas, naudojant energetikos optimizavimo modelius.

Analizė parodė, kad darnus energetikos vystymasis – tai besitęsianti energijos gamyba ir vartojimas, užtikrinantis ilgalaikius žmonijos plėtros tikslus visais socialiniais, ekonominiais, aplinkosauginiais ir instituciniais aspektais. Todėl kalbant apie globalaus energetikos darnaus vystymosi galimybes, reikia atkreipti dėmesį į galimybes aprūpinti pasaulio gyventojus energetiniais ištekliais ir atsakyti į klausimą, ar šis energijos naudojimo didėjimas yra leistinas prieinamai energijos erdvei, kuri yra ribota pačia savo iškastinio kuro rezervų prigimtimi, taip pat dėl aplinkosauginių problemų.

Kai diskutuojama apie klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, būtina pripažinti, kad šie procesai yra veikiami plėtros trajektorijos bei ją įgyvendinančių institucijų ir specifinių galimų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos variantų. Tai reiškia, kad politikos veikiančios plėtros trajektoriją bei ją įgyvendinančios institucijos turi netiesioginį poveikį prisitaikymui prie klimato kaitos ir klimato kaitos švelninimui. Klimato kaitos švelninimo priemonių arba jų derinių parinkimas gali būti atliekamas, naudojant energetikos optimizavimo modelius. Lietuvos energetikos institute parengtas ir išvystytas matematinis modelis, skirtas perspektyvinei energetikos sektoriaus analizei. Šio modelio pagrindu buvo pasirinktas „MESSAGE“ matematinis paketas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: energetika, aplinkosauginė politika, darnus vystymasis, klimato kaita, klimato kaitos švelninimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict