ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Sėkminga Čekijos alaus pramonės ekonominė transformacija ir jos socialinės sąnaudos bei nauda
Karel Janda, Jakub Mikolášek

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama alaus pramonės plėtra ir jos poveikis vartotojams bei ekonominis poveikis visuomenės alaus vartojimui Čekijos Respublikoje. Apytiksliai apskaičiavome bendras metines alaus vartojimo kainas, kurios sudaro CZK 17 mlrd. Čekijoje. Taip pat buvo apskaičiuoti metiniai pajamų, susijusių su alumi mokesčiai, kurie sudarė CZK 8 mlrd., kai tuo tarpu tiesioginė socialinės nemateriali nauda siekė CZK 5 mlrd.. Nustatėme, kad siekiant padidinti visuomenės gerovę, valdžia turėtų imtis tokių priemonių, kurios padidintų vidutinę alaus kainą nuo 3.5% iki 36%, priklausomai nuo daromos alaus vartojimo prielaidos apie jo vartojimo piktnaudžiavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: alus, kainos elastingumas, socialinės sąnaudos, mokesčiai, Čekijos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict