ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos paramos politika: Slovėnijos atvejis
Lidija Hauptman, Vito Bobek, Vesna Čančer, Igor Perko, Romana Korez Vide

SANTRAUKA. Straipsnyje pristatomos svarbiausios mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) internacionalizacijos paramos politikos gairės Slovėnijoje. Analizė grindžiama mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos kliūčių nagrinėjimu ir Slovėnijos mažų ir vidutinių įmonių paramos politikos vertinimo tyrimu. Šiam tikslui pasiekti svarbu išsiaiškinti patekimo į užsienio rinkas pradinius motyvus, kliūtis ir problemas, įeinant ir vykdant verslą užsienio rinkose. Be to, buvo vertinamos žinios ir lūkesčiai apie vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų paramos paslaugas, kurios buvo analizuojamos pirmoje empirinio tyrimo dalyje.

Antroje tyrimo dalyje buvo nagrinėjamas Slovėnijos Viešosios verslininkystės ir užsienio investicijų agentūros (VVUIA) internetinis portalas, vertinant svetainės indėlį, laikantis pagrindinių VVUIA tikslų - visų pirma, teikti paramą mažų ir vidutinių įmonių veiklai.

Tyrimas rodo, kad verslumo politikos formuotojai turėtų žinoti verslumo politikos sąsajas tiek šalies kontekste, tiek ir kitas viešosios politikos nuostatas. Jie turėtų parengti ir įgyvendinti integruoto verslumo politikos požiūrį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinės įmonės, internacionalizacija, paramos politika, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict