ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Valstybės kreditinio reitingo pokyčių įtaka Vidurio ir Rytų Europos akcijų rinkoje
Asta Klimavičienė, Donatas Pilinkus

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje yra nagrinėjama, kaip atskiros Centrinės ir Rytų Europos (CRE) valstybės kreditinio reitingo pokytis daro įtaką kainų svyravimams kitų CRE regiono valstybių akcijų rinkose. Darbe analizuojamos aštuonios CRE šalys, kurios 2004 m. gegužės mėnesį įstojo į Europos Sąjungą. Duomenų analizei buvo pasirinktas laikotarpis nuo 2004 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. kovo mėnesio. Analizuojamas valstybės kreditinio reitingo vertinimas, kurį pateikia trys pasaulyje žinomos kreditinio reitingo agentūros (Moody‘s, S&P bei Fitch). Tyrimo metodologijai buvo pasirinkta įvykių analizė, siekiant nustatyti kainų reakciją valstybės kreditinio reitingo paskelbimo dieną. Kaip rodo tyrimo rezultatai, tiek kurios nors iš CRE regiono valstybės kreditinio reitingo sumažėjimas, tiek tos valstybės kreditinio reitingo padidėjimas daro ekonomiškai reikšmingą poveikį kainų svyravimams kitų CRE regiono valstybių akcijų rinkose. Šis poveikis priklauso nuo šalies ir, kaip rodo trijų Baltijos valstybių atvejis, nuo regiono.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valstybės kreditinis reitingas, įvykių analizė, akcijų rinkos, Centrinė ir Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict