ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kandidato kampanijos išlaidų, atsižvelgiant į kandidato karjeros sėkmę, efektyvumas: JAV kongreso rinkimų naujokų ir senbuvių sąveikos tyrimas
Daniel Solomon

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjama kandidato į JAV Kongreso rinkimus kampanijos išlaidų veiksmingumas. Tiriama, ar yra tiesioginė priklausomybė tarp politinės karjeros sėkmės, kurią kandidatas pasiekia iki rinkimų, ir esamos politinės padėties – įvertinant 2004 - 2010 metų rinkimų į JAV Kongresą naujokus ir senbuvius.

Ankstesni straipsniai nagrinėjo šias problemas tik rinkimų „naujokų“ kontekste. Šis straipsnis šalina susidariusią mokslinę spragą, apimdamas dviejų kategorijų kandidatus, t.y. naujokus ir senbuvius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkimai, kampanijos finansai, kandidato kokybė, sąveikos sąlygos, JAV.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict