ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Palyginamoji tiesioginių užsienio investicijų paskatų naudojamu naujosiose Europos Sąjungos šalyse analizė
Algirdas Miškinis, Martyna Miknevičiūtė

SANTRAUKA. Straipsnyje atliekama paskatų, naudojamų naujosiose ES šalyse siekiant pritraukti į šalį tiesiogines užsienio investicijas, palyginamoji analizė. Tyrimą sudaro trijų žingsnių metodologija, kurioje: a) bendradarbiaujant su investicijų rėmimo agentūromis analizuojama TUI paskatų struktūra naujosiose ES šalyse; b) atlikus užsienio kapitalo įmonių apklausą Lietuvoje įvertinamas investuotojų požiūris į TUI paskatų patrauklumą; c) remiantis keturių Lietuvos ekspertų apklausa įvertinama TUI situacija Lietuvoje. Tyrimo rezultate prieita išvados, kad nėra tiesioginio ryšio tarp šalies vyriausybės siūlomo paskatų skaičiaus ir TUI apimčių. Tai reiškia, kad didelis paskatų kiekis automatiškai negarantuoti ir didelių TUI įplaukų. Tyrimo metu taip pat buvo atskleista, kad finansinės paskatos turi didesnį poveikį investuotojui nei fiskalinės paskatos ar specialios ekonominės zonos. Lietuvos ekspertų apklausa parodė, kad Lietuva regioninę konkurenciją dėl TUI pralaimi dėl prastos paskatų sistemos ir kad naujos vyriausybės iniciatyvos taikant finansines paskatas paskatino naujų tarptautinių bendrovių atėjimas į Lietuvą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tiesioginės užsienio investicijos, finansinės ir fiskalinės paskatos, specialios ekonominės zonos, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict