ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Pažangūs visuomenės vertybėmis grįstų pokyčių įrankiai: ĮSA integruotos subalansuotų rodiklių sistemos
Rita Vilkė

SANTRAUKA. Straipsnyje atskleidžiama visuomenės socialinės atsakomybės vertybėmis grįstos subalansuotų rodiklių sistemos kūrimo logika kaip pažangus veiksmingo strateginio planavimo vietos savivaldos lygmenyje būdas visuomenės poreikiais ir vertybėmis grįstiems pokyčiams įgyvendinti. Kokybinė tyrimo metodologija panaudota siekiant paaiškinti pagrindinių socialinės atsakomybės, strateginio planavimo ir vietos savivaldos konceptų sąsajas, atskleisti strateginį požiūrį į socialinę atsakomybę. Pasitelkus vieną strateginio planavimo metodologijų - subalansuotų rodiklių sistemą,- identifikuotos galimybės integruoti vietos bendruomenės socialinės atsakomybės vertybes į savivaldybių strateginius veiklos planus, tokiu būdu jų veiklą nukreipiant socialinės atsakomybės vertybių įgyvendinimo kryptimi. Straipsnyje pagrindžiama kaip subalansuotų rodiklių metodologijos pagalba vietos bendruomenės socialinės atsakomybės vertybės tampa apskaitomos, aprūpintos ištekliais ir procesais, stebimos ir reflektuojamos, o pačios savivaldos institucijos – strategiškai orientuotos į socialinės atsakomybės vertybes ir kartu tiesiogiai atskaitingos tas vertybes formuojančiai visuomenei. Tokiu būdu įgyvendinami visuomenės vertybėmis grįsti socialiai atsakingi pokyčiai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė atsakomybė, subalansuotų rodiklių sistema, visuomenės vertybės, vietos savivalda.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict