ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Subalansuotas lygių lyčių galimybių vystymasis Lietuvos darbo rinkoje
Aistė Dromantaitė

SANTRAUKA. Įvairūs socialiniai pokyčiai Lietuvoje keičia požiūrį ir į lyčių aspekto problemą bei jo integravimą į visuomenę. Lyčių lygybės strategija reikalauja visapusiško ir vyrų, ir moterų dalyvavimo visose gyvenimo srityse, tame tarpe ir sprendimų priėmimo procesuose. Tačiau statistiniai ir atlikto mokslinio tyrimo duomenys rodo, jog moterų atstovavimas visuose valdžios valdymo lygiuose dar nėra pakankamas. Pastebimas pakankamai didelis skirtumas tarp vyrų ir moterų, siekiančių profesinės karjeros ir apskritai, lyčių ne/lygybės klausimu. Šiuo straipsniu analizuojama moterų padėtis darbo rinkoje, jų dalyvavimas priimant sprendimus ir analizuojami lyčių lygių galimybių klausimai šeimos politikos atžvilgiu. Taip pat aptariami keli pagrindiniai atlikto empirinio tyrimo „Subalansuotas lygių lyčių galimybių vystymasis Lietuvos darbo rinkoje“ rezultatai. Tyrimas atskleidė, jog tebeegzistuoja pakankamai ryškus atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir apskritai, pakankamai skirtinga lyčių lygybių padėtis Lietuvos darbo rinkoje.

Moterų situacija darbo rinkoje yra sudėtingesnė dar ir todėl, kad moteris yra sąmoningai ar nesąmoningai verčiama rinktis tarp vaikų ir karjeros. Viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių tokią situaciją, yra lanksčių sistemų nepopuliarumas, vaikų priežiūros paslaugų bei nestacionarių socialinių paslaugų šeimose globojamiems asmenims trūkumas. Iki šių dienų išlikęs stereotipinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje, kuris dar retkarčiais trukdo moterims integruotis į darbo rinką, pastebimas žemas visuomenės informuotumo lygis lyčių lygybės ir galimybių klausimais ir pan.

Taip pat tyrimo atsakymų pasiskirstymai rodo ir tai, jog pačios moterys yra labiau linkusios save nuvertinti, nepasitiki savo įgūdžiais. Tačiau jos, labiau nei vyrai, yra suinteresuotos aktyvesniu vyriausybės priemonių, skatinančių lygias moterų ir vyrų galimybes, įgyvendinimu. Tad iš esmės apibendrindami galime teigti, jog lyčių lygybės iškraipymai vis dar egzistuoja Lietuvoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: subalansuotas, lyčių lygybė, lygios galimybės, darbo rinka, stereotipai, žmogiškųjų išteklių vadyba, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict