ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Studentų patirtis Rumunijos aukštajame moksle: lyginamasis institucinis požiūris
Luminița Nicolescu

SANTRAUKA. Įvertinant empirinių įrodymų apie studentų patirtį Rumunijos universitetų lygmenyje trūkumą, šiame straipsnyje pateikiama daugiau supratimo apie studentų patirtį, pasitelkiant empirinį tyrimą dviejose Rumunijos aukštojo mokslo įstaigose – universitetuose.

Palyginimas yra atliekamas dviejuose pasirinktų universitetų fakultetuose, aiškinantis jų studentų patirtį. Svarbiausi palyginimo rezultatai iliustruoja tai, jog dvi aukštosios studijų įstaigos yra vertinamos gerai pasirinktų tiriamųjų parametrų spektre, t.y. dėstytojai, mokymo programos, mokymo kokybė, studentų ir dėstytojų santykis. Prasčiau vertinama neakademinė tirtų universitetų pusė, t.y. pastatai ir IT įranga, administracinės paslaugos.

Net nepaisant panašumų, išryškėjo tam tikri specifiniai skirtumai, kuriuos nurodė tirtų universitetų studentai, įvardinti savo patirtį. Rezultatai priverčia manyti, kad yra galimybė apibendrinti ir pateikti daug pasiūlymų paskutiniame straipsnio skyriuje, kad būtų galima gerinti studentų patirtį daugumoje Rumunijos aukštojo mokslo įstaigų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: studentų patirtis, aukštasis mokslas, studentų pasitenkinimas, mokymo ir mokymosi patirtis, Centrinė ir Rytų Europa, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict