ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
ES struktūrinių fondų įsisavinimas Rumunijoje: faktorinė NUTS 3 lygmens analizė
Corneliu Iaţu, Ciprian Alupului

SANTRAUKA. Finansinis ES Struktūrinių fondų paskirstymas per sanglaudos politiką gali vaidinti svarbų teritorinio regiono vystymosi vaidmenį. Tačiau, aišku, kad valstybės turi sunkumų, pritraukiant ir įsisavinant šių fondų teikiamą paramą. Remiantis egzistuojančia literatūra, autoriai siekia pateikti Rumunijos padėtį šiuo klausimu ir identifikuoti, ar ekonominių, socialinių, administracinių ar politinių faktorių visuma trukdo efektyviai absorbuoti struktūrinę ES paramą, skiriamą 2007-2130 metams NUTS 3 lygiu.

Tyrimo rezultatai sietini su priklausomybinėmis koreliacijomis tarp skirtingų indikatorių, į kuriuos įeina vietinių administracinių vienetų gebėjimas gauti prieigą prie fondų, pagrindinių politinių faktorių įtaka, ūkio subjektų centralizacija/decentralizacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ES struktūriniai fondai, įsisavinimo pajėgumai, vietinis lygmuo, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict