ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Įmonių socialinės atsakomybės vaidmuo, kuriant darbdavio prekės ženklą
Georgiana Florentina Grigore, Alin Stancu

SANTRAUKA. Greta įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) sąvokos plėtotės, atsirado didėjantis žmogiškųjų išteklių ir marketingo vaidmuo organizacijose. Šiame straipsnyje dėmesys skiriamas įmonės vidaus dalininkams – darbuotojams. Autoriai siekia ištirti įmonės socialinės atsakomybės vaidmenį, kuriant darbdavio prekės ženklą ir stiprinant santykius tarp įmonės ir jos darbuotojų. Literatūroje teigiama, kad tarnautojų suvokimas apie įmonės socialiai atsakingų programų vykdymą ir diegimą vaidina reikšmingą vaidmenį.

Autoriai atliko dvi studijas: (1) pasiūlė konceptualų darbdavio prekės ženklo kūrimo ir jo palaikymo modelį; (2) atliko kokybinį tyrimą, kuriuo buvo siekta ištirti svarbiausias atsakingo darbdavio savybes ir rumunų darbdavių patrauklumo šaltinius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: korporacijos socialinė atsakomybė, darbuotojai, darbdavio prekės ženklas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict