ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Piniginės perlaidos ir ekonominis vystymasis
Cristian Încalţărău, Liviu-George Maha

SANTRAUKA. Kadangi visame pasaulyje padidėjusi tarptautinė migracija, pervedimai tapo pagrindiniu rūpesčiu. Kadangi tam tikros studijos atskleidė, kad pinigų pervedimas gali palaikyti ekonominį šalies vystymąsi, daug šalių įdėjo nepaprastas pastangas, kad pritrauktų esmines pinigų pervedimo įplaukas ir nukreiptų jas į investavimą, o ne tik į vartojimą. Tačiau, užuot projektavę ir įgyvendinę tokias brangias programas, šalies vyriausybės turi labiau sutelkti dėmesį į savo ekonomiką. Stabilios ekonominės aplinkos užtikrinimas pritrauks užsienio investicijas ir emigrantų pinigų srautų pervedimą savaime. Be to, radikaliai optimistiškas vaizdas apie pinigų pervedimą buvo aptartas kitose mokslinėse studijose, kurios parodė, kad pinigų gavimas iš užsienio gali sulaikyti migruojančias šeimas dalyvauti kilmės šalies darbo rinkoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: perlaidos, migracija, ekonomikos augimas, investavimas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict