ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Regionų veiksnių įtakos Rumunijos ikiakademinių studijų baigimui analizė
Carmen Pintilescu, Livia Baciu

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas – išanalizuoti ekonominius veiksnius, kurie regioniniu lygmeniu daro įtaką ikiakademinių studijų baigimo normai Rumunijoje. Pirmoje dalyje pateikiami ekonominiai vystymosi skirtumai Rumunijos regionų lygmenyje, atsižvelgiant į svarbiausius makroekonomikos rodiklius, užregistruotus 2008 metais: Šiaurės rytai, Pietų ir Pietvakarių regionai užima pagrindinę poziciją pagal ekonomikos išsivystymo lygio sumažėjimą ir žemės ūkio profilį. Kiti regionai – Šiaurės vakarų, Vakarų ir Centro – apibūdinami kaip regionai su aukštesniu išsivystymo lygmeniu pramonės bei aukštojo mokslo srityse. 2008 metais buvo užregistruotas vidutinis 7.638 % skirtumas tarp mokyklas baigusių mokinių, gyvenančių išvystytose srityse ir prastai išvystytose srityse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vystymosi regionai, švietimas, ikiakademinių studijų baigimo norma, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict