ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo industrijų sąveika Lietuvoje
Virginija Jurėnienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama kultūros paveldo industrijos formavimosi prielaidos ir jo reikšmė kultūros turizmo vystymuisi. Straipsnis parengtas remiantis 2010 m. rudenį atliktu tyrimu įvairiose Lietuvos vietose, siekiant išsiaiškinti kaip kultūros paveldo įtraukimas į kultūrinio turizmo sektorių pasireiškia įvairiose Lietuvos vietovėse.

Tyrimo metu padarytos išvados, jog kultūriniam turizmui tiriamuosiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose yra skiriamas dėmesys tiek strateginiu, tiek praktiniu lygmenimis. Organizuojant kultūrinio turizmo verslą, tirtieji miestai ir rajonai turi kultūrinį potencialą: nacionalinės ir vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų, įdomią ir savitą praeitį, gamtinę aplinką, istorinę patirtį. Tyrime kaip viena iš veiksmingiausių plėtros galimybių buvo išskirtas festivalių, koncertų, kitų kultūrinių renginių, kurie pritraukia užsieniečius ir Lietuvos gyventojus, organizavimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūros paveldas, kultūrinis turizmas¸ kultūrinio turizmo industrija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict