ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Išskirtiniai investicinio vystymo bruožai: Rumunijos atvejis
Maria Birsan, Anuţa Buiga, Simona Masca

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje aptariamas IIK (Investicinio Išsivystymo Kelias) Rumunijos atveju. Pagrindinis tikslas buvo ištirti ir išanalizuoti IIK paradigmos pagrįstumą, kuri sąlygoja, jog GMIP (Gryna Matoma Investicinė Padėtis) vystymasis yra susietas su BVP vienam gyventojui lygmeniu. Dviejų kintamųjų santykio analizė parodė, kad BVP vienam gyventojui nedaro įtakos GMIP; ir kad IIK modelio validumas yra kvestionuojamas Rumunijos atveju. Gilinantis į IIK išskirtinių bruožų suvokimą, tyrėme BVP vienam gyventojui ir kelių struktūrinių kintamųjų poveikį VTUI (vidiniam TUI) ir ITUI (išoriniam TUI).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: TUI, investicijų plėtros kelias, perėjimo laikotarpio ekonomika, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict