ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Rytai prieš Pietų periferiškumą Europos Sąjungoje: centro-periferijos modelio perspektyva
Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje siekiama nustatyti ekonominį ir teritorinį periferiškumą 81 NUTS 2 lygio Europos Sąjungos pietiniame (Ispanijoje, Portugalijoje ir Graikijoje) ir rytiniame (Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje) regionuose, įvertinant šiuos parametrus: BVP dalis vienam gyventojui, specializacijos lygis, prieinamumo lygis, verslo koncentracijos laipsnis ir užimtumo lygis.

Straipsnio autorės ieško moksliškai pagrįstų atsakymų į keliamus klausimus: ar erdvinė padėtis daro įtaką šalies išsivystymo laipsniui? Ar gali regionai, kurie turi panašius institucinius ir geografinius veiksnius, greitai susijungti? Ar mažiausiai išvystytos sritys iš rytų galės patirti labiau pabrėžtą ekonominį augimą ir pasivyti labiausiai išvystytus Europos Sąjungos ekonominius centrus? Kaip centro-periferijos modelis plėtojosi Europos Sąjungoje per išsiplėtimą į rytus? Ar yra kokie nors panašumai ar skirtumai tarp pietų ir rytų periferiškumo? Ar pietų periferiškumas gali būti modeliu rytams?

Pagrindžiant gautais rezultatais, autorės sukonkretinta išvadas, kurios gali privesti prie regioninių skirtumų sumažėjimo, garantuotų susiliejimą specializacinių sričių ir suteiktų geresnę ekonominio vystymosi perspektyvą, konkuruojant su Vakarų Europa.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Rytų periferiškumas prieš Pietų periferiškumą, regioniniai skirtumai, centro-periferijos modelis, aglomeracijos procesas, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict