ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Įmonių socialinė atsakomybė farmacijos pramonėje: Rumunijos atvejis
Rodica Milena Zaharia, Marilena Ghenghea (Mladin)

SANTRAUKA. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra viena iš labiausiai aptariamų svarstomų problemų ne tik akademinėje literatūroje. ĮSA raiška farmacijos pramonėje yra labai patraukli tema. Tačiau moksliniai debatai yra labai sudėtingi, nes jie apima jautrų klausimą – atitinkamą žmogaus gyvenimą.

Straipsnį sudaro dvi dalys: teorinis ĮSA raiškos farmacijos pramonėje požiūris ir kokybinis farmacijos pramonės atstovų ir gydytojų tyrimas. Šios apklausos tikslas – identifikuoti, kaip šitie tarpininkai vertina farmacinių kompanijų atsakingą elgesį. Šitos diskusijos atskleidžia ne tiktai ĮSA sudėtingumo aspektus Rumunijos farmacijos pramonėje, bet ĮSA kompleksiškumą apskritai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA), farmacijos pramonė, etiškos praktikos, vaistų pardavimai, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict