ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Vartotojų įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvų suvokimas – kokybinis požiūris
Alin Stancu, Georgiana Florentina Grigore, Mihai Roşca

SANTRAUKA. Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) yra koncepcija, apjungianti tarpdisciplininį požiūrį – nuo politikos iki ekonomikos, nuo verslo iki etikos. Daug autorių apibūdino teigiamą ĮSA poveikį įmonės veikloms: pritraukti ir išsaugoti aukštos kokybės darbuotojus, kurti teigiamą įmonės įvaizdį, gerinti reputaciją, padidinti pardavimus, mažinti sąnaudas, didinti produktų ir paslaugų kokybę. Padidėjusi rinkos konkurencija ir tarpininkų spaudimas įmones pastūmėja domėtis ir vykdyti ĮSA veiksmus.

Marketingo srityje ĮSA tampa labai populiariu instrumentu, kuris padeda įmonėms formuoti veiklos strategiją. Debatai apie ĮSA naudingumą Rumunijoje prasidėjo po 2000 metų, tačiau mes galime pasakyti, kad ĮSA išsivystymo lygmuo šioje šalyje yra dar embrioninis. Tik nedaugelis rumunų įmonių imasi socialiai ir ekologiškai atsakingos verslo praktikos, dauguma šių įmonių yra multinacionalinės.

Šis straipsnis pristato rumunų įmonių ĮSA veiklos pobūdį, sutelkiant dėmesį į priežastis, kurios motyvuoja įmones įsitraukti į ĮSA procesą. Straipsnyje pristatoma socialiai atsakingos iniciatyvos, kuriomis rumunų įmonės užsiima.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė atsakomybė, dalininkai, strategija, atvejo analizė, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict