ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Parama Lenkijos ekonomikos inovacijoms, remiantis novatoriškos ekonomikos operacinės programos pavyzdžiu
Jarosław Poteralski

SANTRAUKA. Straipsnyje pristatoma pagrindinė informacija apie instrumentų, palaikančių Lenkijos ekonomikos ir įmonių novatoriškumą per 2007-2013 metus, daugiausia naudojantis finansiniais Europos Regioninės plėtros Fondo ištekliais. Straipsnyje aptariami svarbiausi programiniai dokumentai, kurie nustato Lenkijos struktūrinių fondų naudojimą per 2007-2013 metų periodą pagal Nacionalinius strateginius metmenis ir vadinamąsias operacines programas. Novatoriška ekonomikos operacine programa yra viena iš jų.

Taigi visa tai nutaikoma svarbiausia į konkurencingumo gerinimą ir Lenkijos ekonomikos ir įmonių novatoriškumą. Autorius analizuoja sąvoką novatoriškos ekonomikos operacinė programa, atkreipiant dėmesį į investavimo į Lenkijos ekonomikos novatoriškumo pagerinimą priežastis, pristato jos svarbiausius tikslus, apimdamas fondus, gautus iš ERDF tam, kad finansuotų tam tikrus veiksmus, taip pat kaip nustato mastą, kuriam fondai buvo panaudoti per pirmus ketverius metus, t.y. nuo 2007 iki 2010 metų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: investicija, inovacija ir išradimas: procesai ir stimulai, technologinių naujovių valdymas ir R&D, vyriausybės politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict