ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Mobingo diagnozavimo modelio struktūrograma
Jolita Vveinhardt

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariama modeliavimo specifika, pristatomi autorės sudaryto modelio formavimo etapai aptariant kiekvieną detaliai. Pateikiamas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose gerinant organizacijų klimatą diagnozavimo modelis, kuris naudotinas mobingo reiškinio prevencijai ir intervencijai. Modelio esmė – trys diagnozavimo etapai (organizacijos klimato būklės nustatymas; mobingo reiškinio įžvalgos; vadybiniai mobingo intervencijos sprendimai), keturi laukai (vadovo valios lauka; darbuotojų valios laukas; finansinis/ekonominis laukas; etinis/moralinis laukas), monitoringas ir grįžtamasis ryšys.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbuotojai, tarpusavio santykiai, diskriminacija, mobingas, mobingo diagnozavimas, priekabiavimas, mobingo diagnozavimo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict