ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Neokeinsizmo tikimybės padariniai Lenkijos viešųjų finansų konsolidacijoje
Danuta Miłaszewicz

SANTRAUKA. Ilgalaikis viešas deficitas ir didėjantis viešas įsiskolinimas sukėlė dramatišką viešų finansų būklės Lenkijoje blogėjimą. Siekiant pakeisti šią neigiamą tendenciją, yra būtina konsoliduoti viešus finansus, siekiant reaguoti į perdėtai biurokratines Lenkijos biudžeto procedūras ir rekomendacijas, bei gerinant visuomeninio sektoriaus veiklą iki 2012 metų. Deficito ir viešojo įsiskolinimo sumažinimas tapo prioritetiniais klausimai Lenkijos ekonomikai, bet jų padariniai ir viešos finansų konsolidacijos metodai nėra vienareikšmiai traktuojami.

Trumpalaikiai padariniai gali būti bet kuris iš dviejų variantų: keinsistinė (gamybos nukritimo) arba neokeinsistinė (ekonominio augimo) teorijos raiška realybėje. Taigi, šia analize siekiama pristatyti galimus trumpalaikius viešų finansų konsolidacijos ir fiskalinės politikos suveržimo Lenkijoje (vienos ekonominio ciklo fazės viduje) padarinius. Straipsnyje pagal keinsistinius ir neokeinsistinius metodus tiriamas trumpalaikis fiskalinės konsolidacijos ekonomikai poveikis, analizuojant Lenkijos fiskalinės politikos praktiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė politika, deficitas, įsiskolinimas, tam tikrų politinių epizodų studijos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict