ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Darbo rinkos teorijos šiuolaikinėje ekonomikoje
Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska

SANTRAUKA. Šio straipsnio objektas yra sintetinis šiuolaikinių darbo rinkos teorijų pristatymas, analizė ir įvertinimas, ypač atsižvelgiant į neoklasikinių ir Keinso mokyklų atstovų pasiekimus. Pirmiausia, straipsnyje yra pristatyta tradicinių požiūrių genezė, pagrįstos pagrindinės sąvokos, pateikiamos naujausios svarbiausių ekonomikos srovių, nurodant darbo rinkų funkcionavimą išsivysčiusiose šalyse, teorijos. Ypatingas dėmesys yra skiriamas darbo jėgos judumo ir srautų svarstomoms problemoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo rinka, darbo rinkos teorijos, ekonomikos teorija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict