ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Novatoriška universitetų veikla – žinių kūrimas išvystytose ir greitai besivystančiose šalyse
Elżbieta Pohulak-Żołędowska

SANTRAUKA. Universiteto industriniai ryšiai, nutaikyti į naujovių kūrimą, vystomi išvystytose ir besivystančiose šalyse. Straipsnio tikslas – parodyti, kaip universiteto naujovės kuriamos išvystytose ir besivystančiose šalyse.

Išsivysčiusiose šalyse, kuriose vyksta rinkos mechanizmai, kiekvienas gali pastebėti įstaigas, kurios padeda suorganizuoti ir teikti žinias ir technologijų perdavimą. Neabejotinai žinių komercializacija išsivysčiusiose šalyse susiduria su tam tikromis problemomis. Universitetų patentų skaičius, suteiktų Europoje, yra gana mažas.

Besivystančios šalys, pasirinktos šiame tyrime, atstovauja greičiausiai augančias pasaulio ekonomikas – Kiniją, Indiją ir Singapūrą. Visos trys šalys įgyvendina ūkio reformas ir bando nukopijuoti Amerikos ar Europos novatoriškų universitetų valdymo sprendimus. Bet specifinis JAV ir Europos ekonominis ir istorinis kontekstas neleidžia sukurti tikslią šių sprendimų kopiją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žiniomis pagrįsta ekonomika, po-akademinis mokslas, pramoninis mokslas, universiteto industriniai ryšiai, akademinė naujovė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict