ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Pradinė valstybių-narių situacija “Europos 2020” strategijos tikslų kontekste
Patrycja Zwiech

SANTRAUKA. EUROPA 2020 arba ES 2020 yra strategija, priimta Europos Sąjungos nuosekliam ir atsinaujinančiam vystymuisi bei integracijai. Tam, kad užkirstų kelią pesimistiniams scenarijams, kurie galėjo sumenkinti ES vaidmenį pasaulyje, Europos Sąjunga nusistatė penkis tikslus, kurie apima užimtumą, inovacijas, išsilavinimą, socialinį koherentiškumą ir aplinkosaugą. Visi šie tikslai padeda didinti užimtumą, produktyvumą ir socialinę sanglaudą, skatina ekonominį vystymąsi, kuris savo ruožtu turi įgalinti Europos Sąjungos ekonomiką tapti protinga, atsinaujinančia ir viską apimančia.

Straipsnio tikslas yra pristatyti pradinę situaciją, kurioje yra ES valstybės-narės užimtumo, inovacijų, išsimokslinimo, socialinio įtraukimo ir aplinkosaugos klausimais Europos Sąjungos 2020 strategijos tikslų kontekste.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Europa 2020, valstybės narės, užimtumas, inovacija, išsimokslinimas, socialinis įtraukimas, aplinkos apsauga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict