ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Išorinių verslo aplinkos veiksnių įtaka “Born Global” įmonių internacionalizacijai, skatinant verslumą
Ramūnas Časas, Monika Kavaliauskė, Vilma Dambrauskaitė

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas yra identifikuoti išorines verslo aplinkos sąlygas, kurios veikia šiuolaikines „Born Global“ įmones, veikiančias globalioje rinkoje. Buvo nustatyta, kad pagrindiniai trys atributai, skiriantys „Born Global“ įmones nuo kitų įmonių, yra sparti internacionalizacija, inovacijų taikymas bei įmonės vadovybės ir/ar savininkų verslumas. Toliau buvo nagrinėjamos išorinės verslo aplinkos sąlygos, kurios skatina būtent „Born Global“ įmonių verslumą. Teorinių literatūros šaltinių pagalba iš viso buvo identifikuoti 28 verslumą, o kartu ir „Born Global“ įmonių atsiradimą skatinantys išorinės verslo aplinkos veiksniai. Apklausus 50 „Born Global“ įmonių Lietuvoje, buvo nustatyta, kad 26 iš 28 išorinės verslo aplinkos veiksnių, nustatytų remiantis teoriniais šaltiniais, iš tiesų skatina Lietuvos “Born Global” įmonių verslumą. Tačiau tolimesnė rezultatų analizė atskleidė, kad tik 3 iš 26 išorinės verslo aplinkos veiksnių yra būdingi Lietuvos išorinei verslo aplinkai, būtent šalyje egzistuojanti intensyvi konkurencija šakos viduje, kultūrinis šalies bruožas – vyriškumas bei finansinė parama SVV vykdančioms inovacijas šalyje. 11 išorinės verslo aplinkos veiksnių yra apskirtai nebūdingi Lietuvos „Born Global“ įmonėms, o likę veiksniai nebuvo statistiškai reikšmingi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: „Born Global“ įmonės, verslumas, išorinė verslo aplinka, internacionalizacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict