ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Globalizacijos procesas prieš vartotojų elgseną rinkoje
Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

SANTRAUKA. Funkcionavimas ir veiksmai, kurių imasi šiuolaikiniai vartotojai, yra suformuoti daugybės įvairių tendencijų ir faktorių. Elgsena ir gyvensena, kuriai teikia pirmenybę žmonės, turi ypatingą reikšmę. Šis elgesys labai dažnai yra apsprendžiamas praeities ir socialinių ekonominių ir kultūrinių pasikeitimų, kurie įvyko per šimtmečius.

Yra grįžtamasis ryšys tarp civilizacijos transformacijos ir globalizacijos proceso. Globalizacija yra laikoma dinamišku istoriniu procesu. Svarstomo reiškinio varomosios jėgos ne tiktai prisideda prie jo išsivystymo, bet taip pat ir netiesiogiai paveikia pasekmes, kylančias iš jo. Be to, globalizacija, kaip ir kiekvienas socialinis ekonominis reiškinys, aprūpina galimybe, kurios suvokiamos tiktai kažkokio objekto ir grasinimų, su kuriais susiduria pasirinktos šalys, šakos, sektoriai, firmos ar kiti šio proceso dalyviai.

Svarbiausias straipsnio tikslas pristatyti išrinktas vartotojo elgesio manifestacijas rinkoje. Vis dėlto, tai gali atrodyti ginčytina, kadangi globalizacija yra nuolatinis procesas; taigi, vis dar plėtojasi ir vystosi. Visa kas anksčiau minėta sukelia naujas pasekmes ir stiprina ar šalina iki šiol egzistuojančias.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: globalizacija, vartotojų elgsena, šeimos ekonomika, visuomenė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict