ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Nuo monopolijos link Lenkijos netobulos elektros rinkos konkurencijos
Bożena Borkowska, Mikołaj Klimczak

SANTRAUKA. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į Lenkijos elektros reformos pasiekimus. Autoriai straipsnyje atskleidžia, kodėl Lenkijos elektros pramonės reforma nepasisekė:

  • Vertikalus konkurencingų segmentų atskyrimas (gamyba ir mažmeninis aprūpinimas) nuo sureguliuotų segmentų. Šis pakeitimas yra būtinas, kad apsaugotų rinkos galią.
  • Horizontalus gamybos segmentų pertvarkymas, kad sukurtų tinkamą konkuruojančių gamintojų skaičių, ir garantuotų konkurenciją didmeninėse rinkose.
  • Aiškios didmeninės vietinės energijos rinkos sukūrimas, kad išvengti kainų manipuliavimo ir garantuotų konkurencingus veiklos rezultatus.
  • Žemų pertvarkytų kainų garantavimas, kuris nebuvo padarytas dėl efektyvios konkurencijos trūkumo.
  • Rinkos ir viešųjų institucijų sukūrimas, kuris yra būtinas, kad apsaugotų nuo suinteresuotų grupių kontrolės grobimo.
  • Investicijos, kurios yra būtinos, kad saugotų nuo galimų veiklos sutrikimų.

Be Europos Sąjungos aktyvios paramos vieningam Europos elektros energijos rinkos palaikymui, valstybės narės neturi tinkamų įstaigų, kad įveiktų einamąją stoką ir silpnybes, bei galėtų pasiekti jų bendrų energetikos politikos tikslų pasiekimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elektros rinka, reguliavimas, privatizavimas, oportunizmas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict