ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Verslo veiklos cikliniai svyravimai naujose Europos Sąjungos šalyse
Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariami ekonominiai ciklai naujose Europos Sąjungos narėse (Baltijos ir Vyšegrado šalyse), analizuojant bendrąją pridėtinę vertę, pramoninę gamybą ir BTS duomenis pagal ekonominio jautrumo indikatorių ir industrinio pasitikėjimo indikatorių. Buvo studijuojamos svarbiausios morfologinės ciklinio svyravimo ypatybės: minimumas, maksimumas ir žemos vertės, lūžio taškai, trukmė, dydis ir nuoseklių fazių intensyvumas, kurios padėjo susidaryti kai kurias išvadas apie ekonominių ciklų sinchronizaciją tarp naujų ir senų Europos Sąjungos šalių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominiai ciklai, BTS duomenų analizė, Baltijos ir Vyšegrado šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict