ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Kapitalo kaina: Lenkijos įmonių perspektyva
Aleksandra Duliniec

SANTRAUKA. Straipsnyje apžvelgiama svarbios konceptualios ir praktinės problemos, susijusias su kapitalo kaina. Kapitalo kaina vaidina svarbų vaidmenį investiciniuose sprendimuose ir kapitalo įvertinime. Tai yra pagrindinis faktorius, suteikiantis galimybę lauktas ateities kapitalo pajamas paversti į to kapitalo dabartinę kainą. COC yra dažniausiai apibrėžtas kaip reikalinga investuoto kapitalo sugrįžimo norma priimtame rizikos lygyje. Tai yra sugrįžimo norma, kurios laukia investitoriai – kapitalo tiekėjai, pavyzdžiui kompanijos savininkai ir kreditoriai. COC sąvoka gali būti susieta su visaapimančiu kapitalu, kurį investuojama į kompaniją ar į jos tam tikrus komponentus, kuris yra asmeninis kapitalas ar įsiskolintas.

Atlikta Lenkijos įmonių apžvalga davė įžvalgų kainos kapitalo sąvokos verslo metodams ir duomenų apie kompanijų sprendimų priėmimą, įtraukiant COC praktinį panaudojimą. Apžvalgos rezultatai buvo pristatyti straipsnyje. COC sąvoka yra palyginti nauja lenkų verslo praktikoje. Todėl, tai ne visada suprantama tokiu pat būdu įmonėse, ir jų galimybės COC skaičiavime yra labiau ribotos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kapitalo kaina, pelno rodiklis, įmonės įvertinimas, kapitalo komponentai, Lenkijos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict