ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Monopolistinės padėties kūrimas – šiuolaikiniai sprendiniai, seni metodai
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Konkuravimo rinkoje vaidmuo yra labai reikšmingas šiuolaikiniame pasaulyje, nes siejamas su antreprenerystės inicijavimu ir jos vystymo palaikymu. Kartais valstybės remia įmones, siekdama skatinti jų institucinį vientisumą, taip padidinant pačios valstybės konkurencingumą tarptautiniu ar net globaliu mastu. Įdomus pavyzdys gali būti abipusės tarptautinės sutartys, sudarytos tarp šalių (pavyzdžiui JAV ir Lenkijos).

Tokiu būdu, valstybės vaidmuo užsienio investicijų pritraukime yra matomas ir reikšmingas. Todėl įdomu ištirti, ar šiuolaikinėse pasaulinėse kompanijose yra siekiama monopolizuoti rinkas per investicijas į kitus pasaulio regionus. Pavyzdyje, šio straipsnio analizės centre – Kinijos investicijos į Afriką, nutaikytos į monopolistinės padėties būsimoje išteklių rinkoje kūrimą. Kitos nagrinėtos svarstomos problemos: teorinė vyraujančios padėties rinkoje kūrimo metodų analizė, Afrikos žemyno, išreiškiant jo patrauklumą investitoriams vertinimas ir veiksmų pristatymas, kurių ėmėsi Kinijos Vyriausybė ir šios šalies įmonės, siekiant investuoti į Afriką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: monopolistinė padėtis, rinkos dominavimas, rinkos poziciją lemiantys veiksniai, Kinijos Liaudies Respublika, Afrikos ekonomikos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict