ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Straipsnis
Kaip dėl efektyvumo ir turto dilemos Lenkijos ekonomikoje?
Teresa Kamińska, Elżbieta Babula, Marcin Brycz

SANTRAUKA. Efektyvi gamyba ir teisingas turto/pajamų paskirstymas yra svarbiausias kiekvienos visuomenės išsivystymo sėkmės klausimas. Straipsnį sudaro dvi pagrindinės dalys, t.y. teorinis požiūris, trumpai pristatantis ekonomikos pasiekimus, kurie susieja efektyvumą ir turto dilemą; ir empirinis metodas, nagrinėjantis Lenkijos atvejį kaip, svarstomą vietinių vyriausybinių objektų (gmina) pajamų paskirstymą ir Europos Sąjungos fondų, palaikančių apskričių vystymąsi. Kad patikrinti iškeltą hipotezę, Lorenz kreivė, Gini koeficientas ir regresijos modelis buvo pritaikyti kaip pagrindiniai ekonominio pagrindimo metodai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: efektyvumas, turtas, Gini koeficientas, bendruomenės, apskritys, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict