ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
XBRL integravimas į intelektualią kredito rizikos vertinimo sistemą
Gintautas Garšva, Paulius Danėnas

SANTRAUKA. XBRL standartas – tai šiuo metu plačiai tiriamas ir taikomas finansinis standartas su lankstumo, aiškumo, efektyvumo, pakartotinio panaudojimo, validavimo galimybėmis, suteikiantis naujas galimybes įvairiems informacijos pateikimo grandinės vartotojams. Tai taip pat Bazelio II standarto dalis, kurį diegia daug finansų reguliavimo institucijų bei organizacijų; šis standartas taip pat suteikia naujų galimybių finansinėje analizėje bei su ja susijusiuose tyrimuose bei naujo tipo programinės įrangos, paremtos semantinių tinklų technologijomis, kūrime. Šis straipsnis aprašo XBRL standartą bei kitus XML pagrindu sukurtus standartus finansų bei verslo sritims, analizuoja jo pritaikymų dabartinę situaciją bei programinės įrangos realizavimui galimybes. Taip pat pateikiamas susiejimais pagrįstas modelis, kuris gali būti panaudotas XBRL funkcionalumo modernioje kredito rizikos vertinimo sistemoje realizavimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: XBRL, XML, finansai, apskaita, standartai, įvertinimas, bankininkystė, kredito rizikos, Bazelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict